CEVIRILER

  • Çağrı- Görünmez Komite(skopbülten)

    Tiqqun, Fransa’da 1999-2001 yılları arasında yayınlanan bir dergidir. Aşağıdaki metin, Tiqqun-Görünmez Komite’nin 2004 yılında yayınladığı “Call”/Çağrı başlıklı kitapçığın ilk kısmıdır.

  • Yılbaşından Nefret Ediyorum- Antonio Gramsci

    Hayatın ve ruhun sürekliliğini kaybetmemize sebep oluyor Yılbaşıları. Kendinizi sanki bu yıl ve sonraki yıl arasında bir kopuş varmış gibi, yeni bir tarih başlıyormuş gibi